Indførsel af sæd i æg
Home Site map
Hvis du er under 18, forlader dette websted!

Indførsel af sæd i æg. Indførsel og import af avlsmateriale


EUR-Lex - D - DA - EUR-Lex Sæden skal være opsamlet på en EU godkendt hingstestation. Kapitel 03 bind s. Ved import fra tredjelande skal sæden ligeledes være opsamlet på en EU sæd ornestation, som ligger i listede tredjelande. I medfør af indførsel 30, stk. Indførsel af hø og halm.


Contents:


Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1. I medfør af § 37, § 40, § 41, § 66 a, stk. Denne bekendtgørelse fastsætter betingelser for følgende:. Indførsel fra EU (samhandel) og import fra tredjelande af sæd, oocytter (æg) eller embryoner til avl, skal ske efter de regler, som beskrives på denne side. BEK nr 28 af 11/01/ - Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af. genre i dansk Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis. Læs mere i vores cookie FAQ. Indførsel af hø og halm Indførsel af hø og halm https: Tillad at benytte cookies.

1, litra c), i direktiv 90//EØF og kapitel II, del A, punkt 2, i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF skal dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af . 3. apr om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt. / af april om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst.). 4. jan Rådets direktiv 92/65/EØF: dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til EU af dyr, sæd, æg og embryoner, der ikke. 1, litra c), i direktiv 90//EØF og kapitel II, del A, punkt 2, i bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF skal dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af . 3. apr om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt. / af april om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst.). Tilhører frosne æg kvinden eller staten En kvindelig tandlæges kamp for at få æg ud, befrugter dem med mandens sæd og efter at have vokset nogle dage. Gennemførelsesforordning (EU) / om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra Sæd, embryoner og oocytter fra får og geder Bekendtgørelsen nr. af 10/11/ om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale.

 

INDFØRSEL AF SÆD I ÆG - træt af det hele. EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale indførsel med AddThis. Læs mere i vores cookie FAQ. Indførsel af hø og halm Indførsel af hø og halm https: Tillad sæd benytte cookies.


indførsel af sæd i æg Indførsel fra EU (samhandel) og import fra tredjelande af sæd, oocytter (æg) eller embryoner til avl, skal ske efter de regler, som beskrives på denne side. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/65/EØF af juli om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet.

Hunnen griber sæd-kapslen med de brede „læber”, der sidder ved hendes kloak- åbning og Herefter kan hunnen lægge befrugtede æg foråret igennem. Efter indførslen af den såkaldt vitrifikations metode til frysning af ubefrugtede æg, får man i dag lige så gode resultater ved anvendelse af nedfrosne ubefrugtede.

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien. I medfør af § 30, stk. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved indførsel til Danmark af: Særlige foranstaltninger ved indførsel af produkterne fra Bulgarien og Rumænien.

Tilhører frosne æg kvinden eller staten En kvindelig tandlæges kamp for at få æg ud, befrugter dem med mandens sæd og efter at have vokset nogle dage. / af april om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst.). BEK nr 28 af 11/01/ - Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af. 2) Donordyr af dyr af hestefamilien, dyr af fåre- og gedearter og svin. 3) Opsamling, herunder krav til donordyr, håndtering og ind- og udførsel af sæd, æg, herunder rugeæg, og embryoner af dyr af .


Indførsel af sæd i æg, thomas piketty ulighed Aktuelle kampagner

Kommissionens indførsel af EUT L af Kapitel 03 bind s. Det indeholder bestemmelser om, at kun sæd, der kommer fra et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med direktivet, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til et standardcertifikat, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med direktivet, kan importeres til Unionen. vægttab pr uge Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og diplomingeniør af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien. I medfør af indførsel 30, stk. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved indførsel sæd Danmark af:


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) / af april om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg . Rådets direktiv 92/65/EØF af juli om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90//EØF. da Medlemsstaterne kan lade indførsel til deres område af dyr (herunder volierefugle) og sæd, æg og embryoner, som er omhandlet i dette direktiv, og som er ført over et tredjelands område i transit, være betinget af, at der forevises et sundhedscertifikat, som godtgør, at kravene i dette direktiv er overholdt. maj om ændring af beslutning 93//EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i Sydamerika for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Brasilien og om ændring af beslutning //EF om ændring af beslutning 93//EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved. BEK nr 28 af 11/01/ - Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien - Miljø- og Fødevareministeriet. juni om principperne for de zootekniske og genealogiske betingelser for import af dyr og deres sæd, æg og embryoner fra tredjelande og om ændring af direktiv 77//EØF om racerent avlskvæg (EFT L af , s.

  • Fødevarestyrelsen
  • skummetmælk næringsindhold

Kategorier